Scoliose

Scoliose is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom. Hij komt voor in een C-vorm en in een S-vorm. Bekkenscheefstand, die niet zelden het gevolg is van een beenlengteverschil, kan ook meewerken aan het ontstaan van scoliose.

Scoliose ontstaat niet alleen als gevolg van een beenlengteverschil, er zijn nog meer oorzaken mogelijk. Uitgebreid onderzoek en metingen zijn daarom noodzakelijk. Soms weet men niet hoe de scoliose is ontstaan, en spreekt dan over een ‘Idiopathische scoliose’. Vaak draait bij de scoliose de wervelkolom om haar as, en gaat dan ook gepaard met een draaiing van de wervels en ribben, waardoor aan een zijde een bolling in de rug kan ontstaan die gibbus genoemd wordt.

De niet-structurele scoliose
Hierbij is het kenmerk dat de scoliose met behulp van therapie te behandelen is. In geval van een beenlengteverschil met therapiezolen eventueel in samenwerking met ‘Oefentherapie Cesar’ of ‘Mensendieck’.

De puberteit
In de puberteit treed vaak een snelle verergering van een aanwezige scoliose op. Deze komt 9x vaker bij meisjes dan bij jongens voor. De ‘niet-structurele scoliose’( de behandelbare) kan in deze periode structureel (niet behandelbaar) worden. Het is daarom belangrijk om een scoliose tijdig te ontdekken, en het proces o.m door middel van therapiezolen trachten af te remmen.

Klachten door scoliose
In het begin (jeugd) zal een scoliose geen klachten geven, maar indien niet behandeld, treed er later progressie (verergering) op, waardoor veel problemen kunnen ontstaan. Heel ernstige scolioses kunnen op borstniveau misvormingen verzorgen waardoor hart en longfunctie worden aangetast. Doordat ontwikkelingen van een scoliose onvoorspelbaar zijn, is met name in de jeugd controle en (indien mogelijk) therapie noodzakelijk.

Vereniging van scoliose patienten.
De vereniging verzorgt telefonische informatie en ondersteuning. Op vier dagdelen zijn vrijwilligers beschikbaar om vragen te beantwoorden, informatie te verstrekken en zonodig door te verwijzen. Het belangrijkste aspect is wellicht het bieden van een luisterend oor aan mensen die zijn geconfronteerd met scoliose. Ervaringsdeskundigheid van de vrijwilligers is essentieel. Buiten de vaste tijden geeft een bandje aan wanneer het telefoonteam bereikbaar is.

Het telefoonnummer van de informatielijn is: 0900-SCOLIOSE / 0900-7265467 (€ 0,15/min).
De telefonische ondersteuning is er op:
maandag van 13.00 tot 15.00 uur
dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur
woensdag van 19.00 tot 21.00 uur
vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur

Voor alle duidelijkheid moet worden beklemtoond dat de vereniging geen service biedt voor de beantwoording van individuele vragen via e-mail. Individuele vragen aan de vereniging kunnen alleen telefonisch via de scoliose-infolijn worden gesteld. Tussen lotgenoten onderling bestaat wel de mogelijkheid van onderling e-mailen via het forum voor lotgenotencontact.

Voor meer informatie over scoliose kan men de website van de vereniging raadplegen.

Kinderen
De scolioseproblematiek ontstaat vaak al op (zeer) jonge leeftijd. Tijdig herkennen blijft belangrijk. Veel informatie kan men ook vinden op de website: www.kinderorthopedie.nl/

Op de website van het VUmc kunt u een brochure downloaden over scolioseoperaties bij kinderen. De brochure geeft heldere informatie over alles wat te maken heeft met een scoliosebehandeling bij kinderen.
Kijk op:www.vumc.nl/.