Reumatische voet

Het exacte aantal reumapatiënten in Nederland is niet bekend. Volgens schattingen zijn 450.000 mensen onder behandeling van de reumatoloog. Echter, het aantal mensen met gewrichtsklachten ligt velen malen hoger; geschat wordt dat 2.5 tot 3 miljoen mensen last hebben van pijnlijke en/of niet goed functionerende voeten.

Op dit moment zijn er meer dan 200 aandoeningen bekend, die onder de term Reuma vallen. Iedere reumatische aandoening heeft zijn eigen oorzaken, symptomen en gevolgen maar uit onderzoek is gebleken dat 80-96% van alle reumapatiënten voetklachten heeft!

Bij enkele vormen van reuma kan door ontstekingsprocessen in en rondom de voetgewrichten de stand van de voeten veranderen. Hierdoor kunnen pijnlijke drukplekken ontstaan of de voet kan verstijven waardoor deze niet goed meer functioneert. Met behulp van therapeutische zolen of aanpassingen in de schoen kan de therapeut voor pijnverlichting zorgen, tijdens het lopen. Daarnaast zal de therapeut indien nodig een schoenadvies geven. Hierdoor zal de patiënt beter weten wat voor soort schoenen bij zijn/haar voeten passen.

In werkelijkheid is het klachtenbeeld zeer divers en is deze pagina te summier om alle mogelijkheden op te sommen.

Werkwijze
De therapeut begint het onderzoek met een vraaggesprek naar aanleiding van de klacht. Vervolgens beoordeelt de therapeut de bewegingsmogelijkheden van de voeten en benen. Zowel in zithouding als tijdens het staan en lopen worden specifieke bewegingen van voeten en benen getest. De bevindingen, dynamische analyse van het lopen, conclusies en het behandelplan van de therapeut worden besproken met de patiënt en gerapporteerd aan de verwijzer. Indien nodig worden andere disciplines ingeschakeld en/of behandelingen op elkaar afgestemd.

Doel
Door tijdig ingrijpen van de therapeut wordt getracht om voetklachten te verminderen en om pijn te bestrijden. Let wel, volledige genezing van de reumatische voetklachten is niet mogelijk.