Proprioceptieve zooltjes

Wat is “Propriocepsis”?

Elke spier is een ingewikkeld orgaan, met als doel beweging en/ of stabiliteit te geven aan een gewricht. Het spier-peesmechanisme bevat een aantal spiraalvormige orgaantjes die reageren op druk en trek. Deze zijn o.a. van belang voor het instandhouden van de lichaamshouding en voor de bescherming van de spier bij overrekking. Wanneer de spier licht wordt aangedrukt of gerekt zal dit via het zenuwstelsel leiden tot spanningsverhoging van die spier. Rek en druk van de pees zullen leiden tot spanningsverlaging van de spier. De orgaantjes die hiervoor verantwoordelijk zijn worden de spierspoeltjes genoemd. Ook diverse huidreceptoren zijn belangrijke orgaantjes die in dit gecompliceerde systeem een rol vervullen. De regulatie van houding en beweging via dit mechanisme noemt men propriocepsis.

In onze praktijk is zowel uitgebreide kennis en ervaring in de registerpodologie als in de podoposturale therapie aanwezig. Voor meer informatie verwijzen we u naar de websites van de beroepsverenigingen.