Registerpodologie en Podoposturale Therapie

Diverse soorten zolen en orthesen

De behandeling van een registerpodoloog of podoposturaal therapeut zal vaak bestaan uit het aanmeten en verstrekken van therapiezolen. Wij kunnen hierbij van vele materialen en technieken gebruik maken.

In de podoposturale therapie gebruiken we van oudsher vooral de z.g. proprioceptieve technieken. De zolen werken via de propriocepsis (zie onderstaand) direct in op het actieve houdings- en bewegingsmechanisme van ons lichaam, waarbij de voet het aangrijpingspunt is om deze houdingsveranderingen te bewerkstelligen. In de podologie gebruiken we ook ondersteunende, mechanisch corrigerende en drukontlastende technieken. (In de volksmond spreekt men eenvoudigweg vaak van steunzolen, maar er wordt ook gesproken over therapeutische zolen, inlays, supplementen etc.)

Als podoloog maken wij niet alleen vele soorten zolen, maar ook siliconen orthesen, kleine hulpstukken van siliconenrubber om bijvoorbeeld teenproblemen op te lossen. Te denken valt onder andere aan hamertenen, klauwtenen, hallux valgus en likdoorns. Ter ondersteuning gebruiken wij ook diverse tapetechnieken.

De belangstelling voor proprioceptieve zolen is de laatste jaren sterk toegenomen. De grondlegger van deze therapie is de Franse neuroloog Dr. R.J. Bourdiol, die op dit specifieke gebied wetenschappelijk onderzoek heeft verricht. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op de menselijke houding en de mogelijkheid hierop invloed uit te oefenen, o.a. door middel van kleine elementen die onder het zoolvlak van de voeten worden geplaatst. Deze elementen van slechts enkele millimeters dikte worden vervat tussen twee plaatjes leer, waardoor ze het uiterlijke kenmerk van een zooltje krijgen.

 

Wat is “Propriocepsis”?

Elke spier is een ingewikkeld orgaan, met als doel beweging en/ of stabiliteit te geven aan een gewricht. Het spier-peesmechanisme bevat een aantal spiraalvormige orgaantjes die reageren op druk en trek. Deze zijn o.a. van belang voor het instandhouden van de lichaamshouding en voor de bescherming van de spier bij overrekking. Wanneer de spier licht wordt aangedrukt of gerekt zal dit via het zenuwstelsel leiden tot spanningsverhoging van die spier. Rek en druk van de pees zullen leiden tot spanningsverlaging van de spier. De orgaantjes die hiervoor verantwoordelijk zijn worden de spierspoeltjes genoemd. Ook diverse huidreceptoren zijn belangrijke orgaantjes die in dit gecompliceerde systeem een rol vervullen. De regulatie van houding en beweging via dit mechanisme noemt men propriocepsis.

In onze praktijk is zowel uitgebreide kennis en ervaring in de registerpodologie als in de podoposturale therapie aanwezig. Voor meer informatie verwijzen we u naar de websites van de beroepsverenigingen.

Beenlengteverschil

Een veel voorkomend maar vaak niet onderkend probleem is het fenomeen beenlengteverschil. Dat kan in subtiele vorm, in de orde van millimeters tot ernstige vorm in de orde van centimeters. In onze praktijk herkennen en onderkennen wij dit probleem. Een beenlengteverschil zal ten alle tijde invloed op de staande en gaande houding hebben en dient zorgvuldig beoordeeld en behandeld te worden. Uitgebreide informatie kan u vinden op de website www.beenlengteverschil.nl.

Email this to someoneShare on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0